top of page

Ons product

Ons product is het leveren van een geprefabriceerd deelelement om het aangetaste of kwetsbaarste gedeelte van het bestaande houten kozijn te vervangen.

Het deelelement van Infinity Repair is fabrieksmatig samengesteld volgens het KOMO productcertificaat voor het produceren van houten kozijnen. Voor de verbinding met het bestaande kozijn is een detaillering ontwikkeld op basis van een deuvelverbinding.

Hiermee wordt als het ware een constructieve verbinding gemaakt in het minst kwetsbare deel van een kozijn. Het resultaat van de toepassing van ons product is dat er een hernieuwd kozijn is ontstaan met een levensduurverlenging van 40 jaar!

Met onze partners Sigma en Accoya is unieke een Winnende Formule ontwikkeld waarmee een meerjarenonderhoudscyclus van 25 jaar gecombineerd wordt met een garantieverklaring van 8 jaar afbouwend op het schilderwerk.

Het systeem is ontwikkeld voor de professionele vakman (schilders- vastgoedonderhouds-, aannemersbedrijf) die door middel van een training en opleiding licentiehouder wordt. Alleen een licentiehouder kan of mag het totaalsysteem van Infinity Repair aanbieden, leveren en/of monteren.

Voor meer informatie over het licentiehouderschap en de training kunt u contact opnemen via info@infinityrepair.eu of via het contactformulier op deze site.

bottom of page